hoặc
Tài liệu học tập Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Chi tiết nội dung mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh như sau:

Client/Prospect Contact Log

Sales Representative

........................................................................................................................

Company: .........................................................................................................

Contact(s): .......................................................................................................

Address: .......................................... Tel: .........................................................

Date Comments Next Call/Contact? Sale?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download