hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 5 2015 trường Tiểu học Kim Đồng là đề tham khảo có đáp án đề thi cuối học kì II môn Lịch sử - Địa lý. Đề kiểm tra cuối học kì hai lớp 4 này bao gồm hai đề kiểm tra cuối kì môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 có đáp án, cuối tài liệu còn có đề cương môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 dành cho các em nghiên cứu và học tập được tốt nhất.

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Trường Tiểu học Kim Đồng

Lớp: 4/...
Họ và tên:……………….............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – (Đề số 1)
Năm học: 2014 -2015
MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 4
Thời gian: 45 phút

I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống

Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần 5 nào?

a. 5 1200                 b. 5 1300                c. 5 1400              d. 5 1500

Câu 2: Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

Nhà Hậu Lê đã Làm gì để quản lý đất nước?

a. Vẽ bản đồ đất nước.
b. Cho biên soạn Bộ luật Hồng Đức.
c. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

Câu 3: Điền các từ ngữ: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Quang Trung ban bố “Chiếu .................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ........................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài 5 sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại .........................

Câu 4: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

Câu 5: Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu san sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng vàng của mình?

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu 6: Đánh dấu x vào ô trước ý đúng nhất.

Vì sao lúa gạo được trồng đa dạng ở đồng bằng Bắc Bộ?

a. Nhờ có đất phù sa màu mỡ.
b. Có nguồn nước dồi dào.
c. Người dân có kinh nghiệm trồng lúa.
d. Tất cả các ý trên.

Câu 7: Đánh dấu x vào ô trước ý đúng.

Phương tiện vận động rộng rãi của người dân đồng bằng sông Cửu Long là gì?

Ô tô.
Xuồng, ghe.
Xe máy.
Xe đạp.

Câu 8: Vì sao người dân ỏ đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối được nhiều?

Câu 9: Điền các từ ngữ: (khoáng sản, kho muối, du lịch, khí hậu) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Biển Đông là ………………….. vô tận, song song có đa dạng ……………………, hải sản quý và có vai trò điều hòa ………………….Ven bờ có đa dạng bãi tắm đẹp, đa dạng vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển …………………….. và xây dựng cảng biển.

Đáp đề kiềm tra cuối học kì hai môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

I. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi một điểm

Câu 1 - C,

Câu 2 - B

Câu 3: Thứ tự cần điền: khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, thanh bình.

Câu 4: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, hợp nhất đất nước.

Câu 5: Những điều cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu san sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng vàng của mình là:

  • Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc liên can trong nước từ trung ương tới địa phương, từ việc đặt luật pháp tới việc tổ chức các kì thi hội, từ việc đổi thay các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa tới việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh ... đều do vua quyết định.
  • Ban hành Bộ luật Gia Long bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị của quan lại, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối.

II. ĐỊA LÍ: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng ghi một điểm

Câu 6 - D

Câu 7 - Ý vật dụng 2

Câu 8: Đồng bằng duyên hải miền Trung trồng được đa dạng lúa vì:

  • Đất phù sa tương đối màu mở, khí hậu nóng ẩm nên thuận lợi cho trồng lúa.
  • Có đất cát pha, khí hậu nóng thuận lợi cho việc trồng mía, lạc.
  • Nước biển mặn, đa dạng nắng thuận lợi cho việc làm muối.

Câu 9: Thứ tự các từ cần điền: kho muối, khoáng sản, khí hậu, du lịch

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download