hoặc
Tài liệu học tập Đề thi năng khiếu môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Quỳnh Lưu, Nghệ An, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi năng khiếu môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Quỳnh Lưu, Nghệ An có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề thi môn Toán lớp 8

Đề thi năng khiếu môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 Phòng GD-ĐT Quỳnh Lưu, Nghệ An là đề thi học kì hai môn Toán lớp 8 chất lượng có đáp án dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, tự kiểm tra cũng như rèn luyện, nâng cao trình độ tư duy và tham khảo được đa dạng đề Toán lớp 8 hay. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề thi năng khiếu môn Toán lớp 8

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
ĐỀ CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT NĂNG KHIẾU HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
Đề thi môn: Toán
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,năm điểm). Cho biểu thức:

a) Nêu điều kiện xác định rồi rút gọn A.

b) Tìm giá trị của x để giá trị của A < -1.

Câu 2 (2,năm điểm).

a) Giải phương trình: x3 – 3x – hai = 0.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x2 + 5y2 + 2xy – 4x – 8y + 2015.

Câu 3 (1,0 điểm).

Cho các số: x, y, x thỏa mãn: x2 + y2 + z2 = xy + yz + zx và x2014 + y2014 + z2014 = 3.

Tính giá trị của biểu thức: P = x25 + y4 + z2015.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE = CM.

a) Chứng minh: ∆OEM vuông cân.

b) Chứng minh: ME // BN.

c) Từ C, kẻ CH vuông góc BN (H thuộc BN). Chứng minh rằng ba điểm O, M, H thẳng hàng.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho S = một.hai.3 + hai.3.4 + 3.4.năm + ...+ k(k + 1)(k + 2) (với k thuộc N*). Chứng minh rằng: 4S + 1là bình phương của 1 số tự nhiên.

------ Hết ------

Họ và tên thí sinh: ...................................................................... SBD: ............................................

Đáp án đề thi Toán lớp 8

Câu 1:

a, ĐKXĐ: x ≠ -3, 0, 3

A = (x2 - 3x + 9)/(3x(x - 3)) : (x2 - 3x + 9)/(3(3 - x)(3 + x)) = - (x + 3)/x

b, Với x ≠ { -3. 0. 3} ta có: A < -1 ↔ - (x + 3)/x < -1 ↔ 3/x > 1 ↔ x > 0.

Kết hợp với điều kiện ta có 0 < x ≠ 3 thì A < -1.

Câu 2: 

a, x3 - 3x - hai = 0 ↔ (x3 + 1) – 3(x + 1) = 0 ↔ (x + 1)(x2 – x – 2) = 0 ↔ (x - 2)(x + 1)2 = 0 ↔ x = 2; x = - 1

b, P = x2 + 5y2 + 2xy – 4x – 8y + 2015

P = (x2 + y2 + 2xy) – 4(x + y) + 4 + 4y2 – 4y + một + 2010

P = (x + y – 2)2 + (2y – 1)2 + 2010 ≥ 2010

=> Giá trị nhỏ nhất của P = 2010 khi x = 3/2; y = 1/2.

Câu 3:

Ta có: x2 + y2 + z2 = xy + yz + zx <=> 2(x2 + y2 + z2) = 2(xy + yz + zx) <=> (x - y )2 +( y – z)2 + (z – x)2 = 0

<=> x = y = z

Thay vào biểu thức: x2014 + y2014 + z2014 = 3 => x = y = z = 1

  • Với x = y = z = một thi P = 3
  • Với x = y = z = -1 thì P = -1
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download