hoặc
Tài liệu học tập Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Tài liệu luyện thi đại học môn Lịch sử

Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 12 là tài liệu luyện thi Đại học môn Lịch sử rất tốt để tự hệ thống kiến thức, kiểm tra trình độ bản thân, giúp các bạn, đặc trưng các bạn đang ôn thi Đại học khối C, các bạn đang muốn tìm kiếm tài liệu ôn thi Đại học môn Lịch sử có được sự tự tin cao nhất khi bước vào các kì thì sắp đến.

Đề cương ôn tập môn Lịch sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ
----------------------------------

I.PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chương I.Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 1.

1. Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần vật dụng 2.
hai. Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 1.
3. Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và công ty cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.
4. Những nét chính về quá trình hình thành ba công ty Cộng sản ở Việt Nam. Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba công ty Cộng sản?

Chương II.Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 – 1945)

5. Hội nghị hợp nhất ba công ty Cộng sản thành đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc thành lập đảng Cộng sản Việt Nam? Nội dung bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt?
6. Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cách mạng 1930 – 1931?
7. Cuộc di chuyển dân chủ 1936 – 1939.
8. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần vật dụng VI (11/1939)
9. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần vật dụng VIII (5/1941) .
10. Sự thành lập và đóng góp của chiến trường Việt Minh ñối với cách mạng tháng Tám 1945.
11. Nội dung bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.
12. Cách mạng tháng Tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download