hoặc
Tài liệu học tập KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.17 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Kiểm thử phần mềm,

Như đã nói ở trước, sản phẩm phần mềm được gọi là đúng giả dụ nó thực hiện được chính xác các tiêu chuẩn mà người giao diện đã đặt ra. Để có 1 đánh giá chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như thế, kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó là 1 đánh giá cuối cùng về các đặc tả, giao diện và mã hoá. Mục đích của kiểm tra là bảo đảm rằng toàn bộ các thành phần của ứng dụng ăn khớp, vận hành như trông chờ và phù hợp các tiêu chuẩn giao diện. Trong chương này, chúng ta luận bàn các chiến lược kiểm tra phần mềm và các công nghệ, phương pháp hiệu quả cho mỗi mức độ kiểm tra. Cuối cùng, các công cụ hỗ trợ kiểm tra tự động và các công cụ hỗ trợ kiểm tra độc lập được trình bày để hỗ trợ cho quá trình kiểm tra.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download