hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Môn Toán, Tiếng Việt - Có đáp án

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ hai SƠN THÀNH ĐÔNG
HUYỆN TÂY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN

Họ và tên:……………………………………………………….
Lớp 2:…………………………………………..……..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
NĂM HỌC: 2011 - 2012


ĐỀ THI MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút)

Bài 1:

a/ Viết số:

Năm mươi lăm: ....................          Chín mươi mốt: ....................

Hai mươi bảy: .......................         Tám mươi tám: .....................

b/ Đọc số:

63: ........................................................          45: .................................................

27: ........................................................          32: .................................................

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a/ 47, 48, .............., .............., 51, ................, ..........................

b/ 73, 72, ..............., .............., 69, ................, ........................., 66, .....................

Bài 3: Tính:

27 – 3 – 4 = .........................

41 + 4 + 4 = .......................

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

a/ Nam có 20 hòn bi, Nam cho bạn năm hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi?
A. 25;           B. 18;            C. 15

b/ Hình vẽ bên có số hình tam giác là:
A. 4;             B. 8;            C. 6

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

        9 + 30                26 + 32             58 – 8                    47 – 13

......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................

Bài 6:

Bắc có 22 quyển vở bìa đỏ và 16 quyển vở bìa xanh. Hỏi Bắc có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ trống.

33 +........ = 33                   45 + ...... < 48

..........+ 18 > 28                 38 - ......... = 30

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian: 25 phút)

A/Đọc thầm bài: Mùa thu ở vùng cao

Đã sang tháng tám. Mùa thu về , vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài, xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con đen. Đàn dê chạy lên, chạy xuống. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng. Người vùng cao đang cuốc đất, sẵn sàng trồng đậu tương thu.

Theo Tô Hoài

B/ Dựa vào nội dung bài trả lời các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu:

1. Mùa thu về, người vùng cao làm gì?
a. Cuốc đất, sẵn sàng trồng đậu tương
b. Chăn bò, chăn dê.
c. Cuốc đất.

2. Từ ngữ tả màu dung nhan của nương ngô?
a. Vàng óng.           b. Xanh biếc.           c. Vàng mượt.

3. Mùa thu tới vào tháng nào?
a. Tháng ba.           b. Tháng tám.           c. Tháng 5.

4. Bầu trời vào mùa thu như thế nào?
a. Xanh trong.           b. Xanh biếc.           c. Xám xịt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download