hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,

Gia đình ông Nguyễn Văn A có nhà và đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay lập tức với đất, nhưng do sơ xuất ông bị mất hết giấy tờ, vậy ông phải làm thế nào để được cấp lại?

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên thủ tục:

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối tượng thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện .

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá sáu mươi tám (68) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lệ phí:

Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trình tự thực hiện:

1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường).

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gởi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới Phòng Tài nguyên và Môi trường;

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gởi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ:

- .

Cơ sở pháp lý:

;

 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 5 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí

Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download