hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn trình báo công an, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn trình báo công an có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

Dưới đây là mẫu Đơn xin trình báo công an về 1 sự việc nào đó đã được diễn ra nhưng có thể không như mong muốn, do 1 bên phá đổ vỡ hợp đồng hoặc cố tình không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng trước đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------------


ĐƠN XIN TRÌNH BÁO

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………...

Tôi tên là:………………………………………………………...................................

CMND số: …………………………………………………….….................................

ĐKHKTT: ………………………………………………………...................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày ………………………………………………………………….......................

Tiếp theo,…………………………………………………………………........................

Khoảng 1 tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau đa dạng lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày …/…./…..

………………………………………………………………………………………..........

Thấy có đa dạng dấu hiệu thất thường nên …………………………………..................

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

Như vậy, hành động của……… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …….từ trước (………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tới quyền tài sản của công dân.................................................................

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:                                                                         Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm……

............................                                                                                       Người làm đơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download