hoặc
Tài liệu học tập Công điện khẩn số 03/CĐ-BNN-TY, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công điện khẩn số 03/CĐ-BNN-TY có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng bệnh dại trên động vật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

---------------

Số: 03/CĐ-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 5 2014 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trong các 5 gần đây, bệnh Dại đã xảy ra ở đa dạng địa phương trong cả nước. Từ đầu 5 2014 tới nay đã có 9 tỉnh, thành phố có báo cáo các trường hợp chó nghi mắc bệnh dại, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính riêng trong năm tháng đầu 5 2014, cả nước đã có 160.731 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và đã có 28 người tử vong tại 16 tỉnh, thành phố (Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Kiên Giang). Thống kê sơ bộ cho thấy cả nước có khoảng 10 triệu con chó và từ 5 2009 tới nay đã phát hiện có 865 con chó bị bệnh Dại, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp (dưới 60%). Đặc biệt từ đầu 5 2014 tới nay, đã phát hiện đông đảo trường hợp chó chó mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó lạ, chó thả rông cắn người và cắn chó nuôi của người dân tại đa dạng tỉnh phía Bắc gây tâm lý hoang mang trong xã hội, làm đa dạng người chết và gây tổn hoảng hồn tế cho người bị chó cắn do phải đi điều trị dự phòng.

Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Dại triệt để, đa dạng nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ rất thấp; hiện tượng chó nuôi thả rông, không được quản lý vẫn còn rộng rãi tại đa dạng địa phương dẫn tới đa dạng người bị chó cắn; đa dạng người bị chó cắn không tới các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh Dại và tử vong. Nguy cơ bệnh Dại lây lan ra diện rộng là rất cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc trưng là các tỉnh phía Bắc khẩn trương tập hợp chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban ngành có liên quan của địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, hạn chế người bị chó cắn và tử vong, cụ thể:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại được quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy chế phối hợp giữa các cơ quan thú y và y tế của địa phương trong phòng, chống bệnh Dại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các công ty đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận diện chó nghi mắc bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại 1 cách có hiệu quả. Đặc biệt tuyên truyền nhân dân giám sát, phát hiện và báo cho chính quyền, cơ quan thú y các trường hợp chó, mèo, động vật khác nghi mắc bệnh Dại để xử lý; song song yêu cầu chủ vật nuôi phải công ty quản lý chó, không nuôi thả rông; khi đưa chó ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt; tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo; hướng dẫn người bị chó cắn tới ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho người, ngăn đề phòng tử vong do chó dại cắn.

3. Các địa phương có bệnh Dại cần công bố dịch bệnh theo quy định; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật ở các cấp; nghiêm cấm di chuyển, buôn bán chó trong vùng dịch; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dại tại các địa bàn trọng điểm; ban hành văn bản yêu cầu chủ vật nuôi phải công ty quản lý chó nuôi theo quy định, chỉ đạo chính quyền cơ sở rà soát và công ty tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho toàn bộ chó, mèo trong vùng dịch, công ty bắt giữ và xử lý đối với chó thả rông.

4. Các địa phương công ty rà soát số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn và kết quả tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo; công ty các đợt tiêm phòng bổ sung, nhằm bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng trên 80% so với tổng đàn; tăng cường giám sát để phát hiện sớm bệnh Dại trên động vật; củng cố hệ thống báo cáo dịch, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật.

5. Tăng cường công tác kiểm soát di chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định; ngăn chặn triệt để việc nhập lậu chó, mèo qua biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục TY, Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG;
- Các công ty thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY. (
230)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download