hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thư mời, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thư mời có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Biểu mẫu hành chính

Donwload.com.vn xin giới thiệu Mẫu thư mời được ban hành kèm theo ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THƯ MỜI[1]

Kính gửi: Ông (Bà).................................................................

Ngày.....tháng......5......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...…./thành phố có Quyết định số:___/___ phê phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):................. quận (huyện):...............

Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................tới ký hợp đồng mua nhà ở:

- Thời gian:..........................................................................................................

- Địa điểm:...........................................................................................................

- Cán bộ tiếp:........................................................................................................

Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC
.......................................................[2]

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download