hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú như sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận 1 cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy đăng ký khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp bản chính giấy đăng ký khai sinh cho người đi đăng ký khai sinh. Bản sao giấy đăng ký khai sinh cấp theo yếu cầu của đương sự.

Trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hoặc cần phải xác minh thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hứa giải quyết và trả kết quả.

- Nhận kết quả tại (bộ phận 1 cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; giả dụ không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy chứng sinh (theo mẫu). Kích vào nút Tải về để tải mẫu này.

+ Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự toàn bộ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực mà mình làm chứng).

+ Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.

+ Bản sao sổ hộ khẩu của người mẹ, bản sao Chứng minh nhân dân của người đi làm giấy khai sinh.

+ (theo mẫu) giả dụ có người nhận là cha của trẻ tại thời điểm đi đăng ký khai sinh là có thực.

+ Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy khai sinh (bản chính), giả dụ không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm bợ trú có thời hạn của người mẹ hoặc hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân của người mẹ.

+ Chứng minh nhân dân của người nhận làm cha (nếu có người nhận là cha của trẻ).

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 1 số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. 

(Kích nút Tải về để tải căn cứ này)

Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận con như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: ...........................................................

Họ và tên người khai: ........................................................

Ngày, tháng, 5 sinh: ......................................................

Dân tộc: ........................................ Quốc tịch: .................

Nơi thường trú/tạm trú: ...................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ...............................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:

Họ và tên: ................................... Giới tính: .....................

Ngày, tháng, 5 sinh: ....................................................

Nơi sinh: ..........................................................................

Dân tộc: .................................... Quốc tịch: .......................

Nơi thường trú/tạm trú: ...................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..............................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download