hoặc
Tài liệu học tập Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Ngữ pháp tiếng Anh,Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản,Ngữ pháp tiếng Anh

Mệnh để chỉ sự nhượng bộ là mệnh đề chỉ sự tương phản giữa 2 mệnh đề trong câu. Bắt đầu bằng: although, though, even though, even if (mặc dù)  + clause. VnDoc giới thiệu với các bạn tài liệu tổng hợp về mệnh đề nhượng bộ để các bạn tham khảo.

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

I- CLAUSE OF CONCESSION (Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)

Definition: Là mệnh đề chỉ sự tương phản giữa 2 mệnh đề trong câu. Bắt đầu bằng: although, though, even though, even if (mặc dù)  + clause.

Although

Though       +  Clause   (S + V …)

Even though

Even if

Ex1: He was lazy. He passed the test.

-> Although he was lazy, he passed the test.

Ex2: We had a picnic. The weather was bad.

-> We had a picnic though the weather was bad.

II- PHRASE OF CONCESSION: (Cụm từ chỉ sự nhượng bộ)

Bắt đầu bằng IN SPITE OF/DESPITE (mặc dù) sau nó là 1 cụm từ (phrase) có thể là cụm danh từ hoặc cụm danh động từ.

IN SPITE OF/ DESPITE    +  phrase (noun phrase/ gerund phrase

Ex1: Despite studying hard, he failed the final test.

Ex2: We had a picnic in spite of the bad weather.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download