hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng kinh tế học đại cương BÀI 11: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .ppt, có kích thước 0.43 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng kinh tế học đại cương BÀI 11: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Kinh tế học,kinh tế học, giáo dục đại cương
Mục tiêu nghiên cứu: GDP và phát triển kinh tế Lạm phát Thất nghiệp Tỷ giá ân hận đoái
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download