hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Sinh học (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Sinh học (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011
Ngày thi: 24/03/2011

MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,năm điểm).

a) Nếu các alen của cùng 1 gen không có quan hệ trội- lặn hoàn toàn mà là trội không hoàn toàn thì quy luật phân li của Men đen có còn đúng hay không? Tại sao?

b) Có 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định. Dòng một có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng hai có thân đen, mắt đỏ. Hãy bố trí thí nghiệm để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân li độc lập hay di truyền liên kết với nhau.

Biết rằng thân xám, mắt đỏ là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng.

Câu 2 (2,0 điểm).

Trong tinh bào bậc I của 1 loài giao hợp có 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa, Bb và Dd.

a) Khi giảm phân tạo giao tử, sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử, mỗi loại chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

b) Tại sao các hợp tử được tạo thành qua thụ tinh lại chứa các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc?

Câu 3 (2,0 điểm).

Hai phân tử mARN (a và b) ở vi khuẩn đều có số lượng nuclêôtit bằng nhau. Thành phần các loại nuclêôtit của mỗi phân tử mARN như sau:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Sinh học

a) Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trên hai mạch đơn của gen a và gen b đã tổng hợp ra các phân tử mARN trên.

b) Nếu phân tử mARN b có 405 nuclêôtit loại A thì số lượng từng loại nuclêôtit của gen a là bao nhiêu?

Câu 4 (2,năm điểm).

Cho lai giữa cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen AA với cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen aa, ở đời con xuất hiện 1 cây cà chua có kiểu gen Aaa. Hãy giải thích cơ chếphát sinh và nêu đặc điểm của cây cà chua có kiểu gen Aaa xuất hiện trong phép lai trên.

Câu 5 (2,0 điểm).

Bệnh bạch tạng ởngười do 1 gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội (A) quy định tính trạng bình thường và di truyền tuân theo quy luật Men đen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy 1 người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này sinh được 3 người con, người con gái đầu bị bệnh, người con trai trang bị 2 và người con trai trang bị ba đều bình thường.

a) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ bệnh bạch tạng của gia đình trên qua 3 thế hệ.

b) Xác định kiểu gen của 3 người con đã sinh ra từ cặp vợ chồng trên. Biết rằng, ngoài người em chồng, anh vợ và người con gái bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.

Câu 6 (2,0 điểm).

a) Tự thụ phấn là gì? Vì sao khi tiến hành tự thụ phấn đề nghị ở cây giao phấn liên tục qua đa dạng thế hệ lại dẫn tới thoái hoá giống?

b) Một quần thể thực vât, thế hệ ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,5AA : 0,5Aa. Hãy tính tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trong quần thể sau năm thế hệ tự thụ phấn.

Câu 7 (2,0 điểm).

Sau đây là khả năng chịu nhiệt của 1 số loài sinh vật:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Sinh học

a) Vẽ trên cùng 1 sơ đồ các đường biểu diễn giới hạn nhiệt độ của các sinh vật trên.

b) Theo em, loài nào có vùng phân bố rộng hơn? Giải thích.

Câu 8 (2,0 điểm).

Trong 1 quần xã sinh vật gồm các loài: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nếu bỏ loài A thì toàn bộ các loài trên sẽ chết. Bỏ loài B thì loài E và F sẽ chết, loài C tăng nhanh số lượng. Bỏ loài G và B thì E, F, I sẽ chết, loài H tăng nhanh số lượng.

a) Hãy đưa ra 1 lưới thức ăn có thể thỏa mãn giả định trên.

b) Vì sao ốc bươu vàng đã nhập vào Việt Nam lại có thể gây tác hại to lớn cho nông nghiệp? Giải thích.

Câu 9 (3,0 điểm).

Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Cho 2 cá thể ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài (dị hợp tử hai cặp gen) giao hợp với nhau, đời F1 thu được 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ một thân xám, cánh cụt: 2 thân xám, cánh dài: một thân đen, cánh dài.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai.

b) Chọn ngẫu nhiên 1 cặp ruồi giấm F1 cho giao hợp với nhau, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ một : một : một : một. Hãy cho biết kiểu gen của cặp ruồi giấm F1 này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download