hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi cấp huyện

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
UBND HUYỆN CÁI BÈ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013

Thời gian làm bài: 120 phút – Ngày thi: 06/11/2012


Bài 1
(5 điểm): (yêu cầu tóm tắt cách giải và nêu ra kết quả)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Câu 2: Rút gọn biểu thức (kết quả làm tròn tới 4 chữ số thập phân)

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Bài 2 (5 điểm):

Cho ba hàm số số: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

1/ Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng toạ độ Oxy

2/Tìm toạ độ giao điểm A (xA, yA) của 2 đồ thị hàm số (1) và (2); giao điểm B(xB, yB) của 2 đồ thị hàm số (2) và (3); giao điểm của C(xC, yC) của 2 đồ thị hàm số (1) và (3) (kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số)

3/ Tính các góc của tam giác ABC (Lấy nguyên kết quả trên máy)

Bài 3: (5 điểm)

Câu 1: Cho 1 hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O, đường trung trực d của đoạn thẳng AB tại điểm H cắt BD tại điểm M và cắt AC tại điểm N. Biết NA = a, MB = b. Tính diện tích S của hình thoi ABCD khi a = 2603,1931cm, b = 26032,012cm.

Câu 2: Mảnh đất phẳng có dạng hình thang cân và chiều dài 2 đáy là 40m và 100m còn chiều cao của hình thang là 35m. Tính độ dài cạnh bên mảnh đất.

Bài 4: (5 điểm)

Câu 1: Tìm số tự nhiên n để un nhỏ nhất

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Câu 2: Cho dãy số với n là số tự nhiên khác 0, có U1 = một, U2 = hai, U3 = 3 và Un+3 = 2Un-2 - 3Un+1 + 2Un.

a) Viết quy trình bấm máy để tính Un+ 3 rối tính U19, U20, U66, U67, U68

b) Viết quy trình bấm máy để tính tổng của 20 hạng đầu tiên của dãy số đó.

Bài 5: (5 điểm) (Yêu cầu chỉ nêu kết quả)

Cho hình thang vuông ABCD (hình vẽ). Biết AB = hai,25cm, góc ABD = 500, diện tích hình thang ABCD là 9,92cm2. Tính độ dài các cạnh AD, DC, BC và số đo góc ABC, góc BCD?

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Bài 6: (5 điểm)

Câu 1: Giải hệ phương trình (Yêu cầu chỉ nêu kết quả và lấy đủ các chữ số thập phân trên máy tính)
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Câu 2: Tìm x, y nguyên dương, x ≥ 1 thỏa mãn: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 5 2012 - 2013

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download