hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được gởi tới các cơ quan có thẩm quyền về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở buôn bán các mặt hàng về thực phẩm, nguyên liệu chế biến....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

....., ngày........... tháng.......... 5 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 Kính gửi: (tên tổ chức có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm
                           Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận,
                      thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)..............................................................

Cơ sở .............................................................................được thành lập ngày:....................................

Trụ sở tại:............................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................Fax:.........................................................

Giấy phép buôn bán số........................................ngày cấp:.......................tổ chức cấp:..........................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:..............................................................................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:.....................................................................................................

Số lượng công nhân viên:....................................................(cố định:....................thời vụ:.......................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ....................................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gởi kèm gồm:

  • Bản sao công chứng ;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);
  • ;
  • ;
  • Bản sao .
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download