hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra học kỳ một lớp 8 môn toán là mẫu đề giành cho các em học sinh lớp 8 đang sẵn sàng thi hết học kỳ một, hi vọng giúp các em ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

Đề kiểm tra môn toán lớp 8 học kì 1

Đề số một (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 4a, 4b và 13 .

Câu một. Giá trị x thoả mãn x2 + 16 = 8x là

A. x = 8             B. x = 4             C. x = - 8             D. x = - 4

Câu hai. Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) là

A. 5xyz              B. năm x2y2z            C. 15xy             D. 5xy

Câu 3. Kết quả phân tích đa thức 2x – một – x2 thành nhân tử là:

A. (x – 1)2             B. – (x – 1)2            C. – (x + 1)2             D. (- x – 1)2

Câu 4. Điền vào chỗ ( ... ) đa thức thích hợp

a) (2x + y2).(…………………) = 8x3 + y6
b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = ………………

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
B. Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
C. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download