hoặc
Tài liệu học tập Tổng quát về kiểm thử phần mềm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.30 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tổng quát về kiểm thử phần mềm có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Kiểm thử phần mềm,Kiểm thử phần mềm

Chu kỳ phần mềm được tính từ lúc có yêu cầu (mới hoặc nâng cấp) tới lúc phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu được phân phối.Trong mỗi chu kỳ, người ta thực hiện đa dạng công đoạn : khởi động, yếu tố hóa, hiện thực và chuyển giao. 
Mỗi công đoạn thường được thực hiện theo cơ chế lặp nhiều 
lần để kết quả ngày càng lý tưởng hơn. Trong từng bước lặp, chúng ta thường thực hiện nhiều 
workflows song song (để tận dụng nguồn nhân công hiệu quả nhất) :nắm bắt yêu cầu, phân tích chức năng, giao diện, hiện thực và kiểmthử. 
Sau mỗi lần lặp thực hiện một công việc nào ₫ó, ta phải tạo ra kết quả (artifacts), kết quả của bước/công việc này là dữ liệu đầu  

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download