hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.87 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tốt nghiệp cư nhân tin học: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới cursor mouse trên Desktop Windows có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Công nghệ thông tin,
Kết quả của việc nhận dạng từ sẽ được sử dụng để xây dựng nên những ứng dụng khác chẳng hạn như những từ vựng được tra cứu theo kiểu tương tác trực tiếp sẽ rất tiện dụng cho người sử dụng bởi vì theo cách này thì cho dù đang ở trong bất kỳ ứng dụng nào khi cần tra cứu thì thao tác trực tiếp ngay trên ứng dụng đang sử dụng nghĩa là chỉ cần click chuột vào ấy chứ chẳng cần phải mở từ vựng rồi tra cứu từ ấy theo kiểu cổ điển. Vì thế, trong thời gian làm Luận Án Tốt nghiệp được sự hướng dẫn của thầy Lê Tấn Hùng nhóm sinh viên chúng tôi thực hiện đề tài: “ Nhận dạng từ dưới cursor mouse trên deskop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này ”. Trong công đoạn đầu của Luận Án Tốt Nghiệp chúng tôi đã nghiên cứu được 1 số vấn đề quan trọng và căn bản có ý nghĩa trong việc thực hiện yêu cầu đã đặt ra của đề tài. Đề tài này chỉ tập kết nhận dạng từ ở dạng text trên desktop của môi trường Windows rồi xuất kết quả ra. Trong thời gian làm Luận Án Tốt Nghiệp nhóm sinh viên chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu cơ chế hoạt động và quản lý của hệ điều hành Windows. Nghiên cứu về phương thức lập trình trong môi trường Windows và những dụng cụ mà Windows hỗ trợ khi lập trình. Tham khảo và nghiên cứu công nghệ override những hàm giao dịch của Windows ở chế độ 16 bit và 32 bit. Nghiên cứu cách xử lý những thông điệp trong Windows và tham khảo về cách kết xuất văn bản, về chế độ ánh xạ, vấn đề tọa độ . . . và cách xử lý văn bản. Trên cơ sở ấy bước đầu chúng tôi đã xây dựng xong 1 ứng dụng có khả năng nhận dạng được từ trên nền Windows 16 bit được viết bằng ngôn ngữ Visual C++ version một.năm và hướng phát triển trong thời gian đến là hiện thực nó trên nền Win32. Báo cáo của chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua các nội dung mà chúng tôi đã nghiên cứu và tham khảo được trong thời gian qua. Sau ấy là phần giới thiệu yếu tố về chương trình từ khâu phân tích-thiết kế cho tới phần chương trình nguồn và cuối cùng sẽ là nêu các vấn đề còn tồn tại và hướng phát triển trong mai sau.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download