hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Hóa lớp 12 THPT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Hóa lớp 12 THPT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi giải toán trên Máy tính

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia 5 2013 môn Hóa lớp 12 THPT.

Đề thi môn Hóa học:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


(Đề thi chính thức)

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12 THPT

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/03/2013


Bài 1:
(5 điểm)

Hỗn hợp giữa 2 loại bột A và B có ứng dụng rộng rãi trong tàu lặn. Phân tử chất bột A được tạo thành từ các ion X+ và Z2-2. Tổng số hạt proton, notron, electron trong 1 phân tử A bằng 116, trong đó số hạt mang điện đa dạng hơn số hạt không mang điện là 36 hạt. Số khối của X lớn hơn số khối của Z là bảy công ty. Tổng số hạt proton, notron, electron trong X+ ít hơn trong Z2-2 là 17 hạt. Phân tử chất bột B được tạo thành từ các ion Y+ và Z-2. Tổng số hạt proton, notron, electron trong Y+ đa dạng hơn trong Z-2 là 8 hạt và số hạt mang điện trong Y+ lớn hơn số hạt mang điện trong Z-2 là 4 hạt (X, Y, Z là kí hiệu các nguyên tố chưa biết). Xác định công thức phân tử của A, B và viết phương trình hóa học biểu diễn ứng dụng nói trên của chúng.

Bài 2: (5 điểm)

Câu 1: Vanadi (V) có khối lượng riêng là năm,96g/cm3, kết tinh theo cấu trúc mạng lập phương với cạnh của ô mang cơ sở là 307pm. Biết khối lượng mol nguyên tử của Vanadi là 50,94.

a. Vanadi kết tinh theo kiểu mạng tinh thể nào?

b. Tính số phối trí của Vanadi trong cấu trúc mạng tinh thể đó? Giải thích?

c. Tính thể tích không gian trống trong ô mạng cơ sở của Vanadi?

Câu 2: Tính giá trị năng lượng mạng lưới tinh thể ion của hợp chất BaCl2. Cho biết entanpi chuẩn của các quá trình sau:

Bài 3: (5 điểm)

Câu 1: Cho 1 dung dịch FeCl3 có nồng độ C(mol/l). Ion Fe3+ hidrat hóa là 1 axit có pKa = hai,hai. Tính nồng độ C và pH của dung dịch FeCl3 mà tại đó bắt đầu kết tủa của Fe(OH)3. Cho pTFe(OH) = 38

Câu 2: Dung dịch A gồm FeCl3 0,10M, MnCl2 0,10M, ZnCl2 0,01M, CdCl2 0,1M. Sục khí H2S vào dung dịch A tới bão hòa (nồng độ H2S bão hòa = 0,10M), thu được kết tủa B. Xác định thành phần hóa học của B?

Cho:

Bài 4: (5 điểm)

Trong công nghiệp người ta có thể điều chế hidro bằng cách cho hơi nước đi qua than nung đỏ, các phản ứng hóa học xảy ra như sau: Ở nhiệt độ nghiên cứu, phản ứng (2) có Kp = 5; trong phản ứng (2) người ta dùng n mol H2O cho một mol CO (Các phản ứng được thực hiện ở cùng nhiệt độ)

1. Hãy xác định mối quan hệ giữa x, n và Kp (với x là phần mol của CO trong hổ lốn tại trạng thái cân bằng.

2. Tính x khi n = 3.

3. Tính giá trị của n để hổ lốn cân bằng chứa không quá 1%CO

Bài 5: (5 điểm)

Hỗn hợp X có khối lượng 12,21 gam gồm CuO, Al2O3 và oxit của sắt. Cho H2 (dư) qua X nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được hai,16 gam H2O. Hòa tan hoàn toàn X cần dùng 255ml dung dịch H2SO4 loãng 1M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch Y, sau phản ứng lọc lấy kết tủa rồi đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi, được bảy,8 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit sắt và tính khối lượng mỗi oxit trong hổ lốn X ban đầu.

Bài 6: (5 điểm)

Cho hổ lốn A gồm H2, 1 anken và 1 ankin có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Tỉ khối hơi của A so với H2 bằng bảy,8. Sau khi cho A qua bột Ni nung nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hổ lốn B có tỉ khối hơi so với hổ lốn A là 20/9. Xác định công thức phân tử anken, ankin và tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi chất trong hổ lốn A nói trên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download