hoặc
Tài liệu học tập BÁO CÁO TỔNG QUAN Về Xí nghiệp than 917 – Công ty than Hòn Gai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.36 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu BÁO CÁO TỔNG QUAN Về Xí nghiệp than 917 – Công ty than Hòn Gai có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,Luận văn, đề tài, tài liệu
Năm 2005 doanh thu tăng so với 5 2004 là 36.067 triệu đồng (hay 79,58%). Năm 2006 so với 5 2005 tăng 54.692 triệu đồng (hay 67,20%). Doanh thu 5 2007 tăng so với 5 2006 là 103.488 triệu đồng (hay 76,05%). Năm 2008, doanh thu giảm so với 5 2007 là 42.261 triệu đồng ( hay giảm 17,64%).
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download