hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học của chất hữu cơ là
A. CO2.           B. Na2CO3.            C. CO.           D. CH3Cl.

Câu hai. Đốt cháy 32g khí mêtan, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là
A. 11,hai lít.            B. 22,4 lít.             C. 33,sáu lít.            D. 44,8 lít.

Câu 3. Etilen không tác dụng với chất nào sau đây?
A. CH4            B. Br2          C. H2           D. O2

Câu 4. 14 g khí ở đktc etilen có thể tích là
A. 28 lít.           B. năm,sáu lít.             C. 11,hai lít.            D. 14 lít.

Câu năm. Benzen không phản ứng với
A. Br2/Fe.           B. O2.           C. H2           D. dung dịch Br2

Câu sáu. Cho natri tác dụng với rượu etylic, chất tạo thành là
A. H2, CH3CH2ONa.             B. H2, NaOH.
C. NaOH, H2O.                      D. CH3CH2ONa, NaOH.

Câu bảy. Chất dùng điều chế etylaxetat là
A. axit axetic, natri hiđroxit, nước.
B. axit axetic, rượu etylic, axit clohiđric.
C. rượu etylic, nước và axit sunfuric đặc.
D. rượu etylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Câu 8. Đốt cháy 46 g chất hữu cơ A thu được 88 g CO2 và 54 g H2O. Trong A có các nguyên tố
A. C.          B. C, H.            C. C, H, O            D. C, O

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. (1,năm điểm) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

Câu 10. (2 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận mặt 3 chất lỏng: benzen, rượu etylic và axit axetic ? Viết phương trình hoá học.

Câu 11.(2,năm điểm) Cho 4 lít hỗn tạp etilen và metan ở đktc vào dung dịch brôm, dung dịch brom nhạt màu dần. Sau phản ứng người ta thu được 18,8 g đi brom etan.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b) Tính khối lượng brôm tham gia phản ứng?
c) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp?
(C = 12 ; H = một ; Br = 80)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download