hoặc
Tài liệu học tập TÊN GỌI, BÚT DANH, BIỆT HIỆU MÀ HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG / Nguyễn Thị Huyền, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.16 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu TÊN GỌI, BÚT DANH, BIỆT HIỆU MÀ HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG / Nguyễn Thị Huyền có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Chủ nghĩa xã hội khoa học,Tư tường Hồ Chí Minh
Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng đa dạng tên gọi, bút danh hay các ám hiệu khác nhau để giữ gìn sự bí mật trong hoạt động. Sau đây là các thống kê của em với các tên gọi, bút danh khác nhau của Bác Hồ.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download