hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Thủ tục cấp Giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu

Tên thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu

Lĩnh vực thống kê

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp hồ sơ tới Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Trường hợp hồ sơ toàn bộ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân.

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, toàn bộ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không toàn bộ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do từ khước cấp Giấy phép.

- Thương nhân nhận văn bản trực tiếp tại tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản kê cơ sở vật chất công nghệ dùng cho xuất khẩu, du nhập xăng dầu theo quy định tại Khoản hai, Khoản 3, Khoản 4 Điều bảy Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về buôn bán xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản năm Điều bảy Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về buôn bán xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Vụ Thị trường trong nước.Vụ Kế hoạch.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp Giấy phép buôn bán xuất khẩu, du nhập xăng dầu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download