hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Software Project Management: Planning, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 6.57 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Software Project Management: Planning có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,quan tri kinh doanh,
The “Why” phaseNot a “mandatory formal” phaseSometimes called the “pre-project” phaseCollecting project ideasThen the “funneling” processProject JustificationROICost-benefit analysisProject Portfolio MatrixInitial planning and estimates
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download