hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn ngay lập tức với đất:

1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1:

+ Công dân, tổ chức tới nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Bước hai. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ toàn bộ theo quy định thì tổ chức tiếp thu và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ giám định hồ sơ) theo quy định.

- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hứa.

- Bước 5: Tổ chức, Công dân tới Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy hứa, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ đồ vật hai tới đồ vật sáu hàng tuần (theo giấy hứa trả kết quả). 

2. Cách thức thực hiện

- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Văn bản chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất (bản chính);

- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, 01 bản. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

4. Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện

- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 

7. Kết quả

- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 

- Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn ngay lập tức với đất (mẫu số 04).

10. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 5 2003. 

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 5 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng nhận hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn ngay lập tức với đất.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất. 

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục, mẫu hợp đồng và các căn cứ pháp lý này

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download