hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 9

Đề số 1

A. MỤC TIÊU

Học kì II - lớp 9 kiểm tra học sinh các nội dung sau:

. Một số nhận mặt về chạy bền.

. Một số nhận mặt về trò chơi phát triển sức mạnh chân.

. Kiến thức của kĩ thuật dancing xa kiểu "Ngồi".

. Kiến thức và kỹ năng thực hành của kĩ thuật ném bóng xa có đà.

. Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kẻ sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập toàn bộ.

- Phần kiểm tra lý thuyết, giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm đa dạng đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh, mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể hợp nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ

Phần I: Lý thuyết (2,0điểm).

Em hãy khoanh tròn chỉ 1 đáp án đúng vào trước câu trả lời.

1. Khi tập luyện Thể dục Thể thao, giả dụ không khởi động tốt em thấy sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. "Chuột rút" ở tay
B. "Chuột rút" ở lưng
C. "Chuột rút" ở đùi
D. "Chuột rút" ở sau cẳng chân

2. Em hãy cho biết trong các trò chơi sau đây, trò chơi nào không phát triển sức mạnh chân?
A. "Lò cò chọi gà".
B. "Gà đuổi cóc".
C. "Nhảy vượt rào tiếp sức".
D. "Kéo co".

3. Kĩ thuật ném bóng xa có đà gồm có các giai đoạn:
A. Chạy đà, ra sức cuối cùng.
B. Ra sức cuối cùng và giữ thăng.
C. Chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.
D. Chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng, ném và giữ thăng bằng.

4. Em hãy điền các cụm từ vào chỗ … cho hợp lý.

Khi tập kĩ thuật dancing xa kiểu " Ngồi", công đoạn giậm dancing là 1 trong hai giai đoạn(1)................trong dancing xa. Khi giậm dancing cần sử dụng hết sức mạnh của(2).........và toàn thân phối hợp ăn nhịp với(3)...........để giúp người nâng lên cao - ra trước ở công đoạn trên không.

Phần II. Thực hành (8,0 điểm)

Em hãy thực hiện kĩ thuật ném bóng xa có đà.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download