hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đề thi viết IELTS học thuật, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đề thi viết IELTS học thuật có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện thi IELTS,Bài thực hành phần thi viết IELTS học thuật

Người thi IELTS có thể lựa chọn giữa 2 hình thức: Academic (Học thuật) hoặc General Training (Tổng quát). Tất cả thí sinh sẽ có phần thi Nghe và Nói chung nhưng phần thi Đọc và Viết của 2 hình thức này thì khác nhau.

Mẫu đề thi viết IELTS học thuật

Phần thi viết trong IELTS Học thuật kéo dài 60 phút. Gồm có hai bài viết dài 150 từ và 250 từ với văn phong trịnh trọng.

  • Task 1: Thí sinh phải mô tả các thông tin được diễn đạt trong đề bài đưa ra: có thể là graph/table/chart/diagram. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, hoặc mô tả sự việc, hiện tượng. Bạn cần viết 150 từ trong khoảng 20 phút.
  • Task 2: Thí sinh viết một bài luận để trả lời về một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn cần viết khoảng 250 từ trong vòng 40 phút.

Danh sách các mẫu bài Task một và Task 2:

  • Academic Writing Sample Task 1
  • Academic Writing Sample Task 2
  • IELTS Writing Answer sheet
  • IELTS Academic Writing Sample Script
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download