hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6a, 6b, 13a và 13b

Câu một. Kết quả của phép tính (2x2 - 32) : (x - 4) là
A. 2(x – 4)            B. hai (x + 4)              C. x + 4             D. x – 4

Câu hai. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 - 10x + 25 bằng
A. 1000            B. 10000             C. 1025            D. 10025

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download