hoặc
Tài liệu học tập Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.31 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Cơ sở dữ liệu,Kỹ thuật lập trình,
Để đáp ứng nhu cầu học tập của những bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ chúng tôi đã thực hiện soạn những giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Giáo trình môn Cấu Trúc Dữ Liệu này được soạn căn bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của Alfred V. Aho, John E.Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley tái bản 5 1987. Giáo trình này cũng được soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy đa dạng 5 môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật của chúng tôi. 

Tài liệu này được biên soạn theo đề cương yếu tố môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu của nó nhằm giúp những bạn sinh viên chuyên ngành có 1 tài liệu cô đọng sử dụng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng ko loại trừ hoàn toàn những đối tượng khác tham khảo. Chúng tôi nghĩ rằng những bạn sinh viên ko chuyên tin và các người quan tâm đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ tìm được trong này các điều bổ ích.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download