hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 2 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 2
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)

Câu 1: Từ ngữ nào sau đây chỉ hoạt động của học sinh?
A. Giảng bài              
B. Giảng giải              
C. Nghe giảng

Câu 2: “Tự thuật” có nghĩa là gì?
A. Kể về ai đó              
B. Nói chuyện với ai đó              
C. Kể về mình

Câu 3: Viết các số 23; 32; 22; 34 theo thứ tự từ bé tới lớn là:
A. 22; 32; 23; 34
B. 22; 23; 32; 34
C. 34; 32; 23; 22

Câu 4: Kết quả của phép cộng 43 + 36 là:
A. 77             B. 79             C. 87

Phần II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống “c” hoặc “k”:

- …..lặng khâu

- ......ánh chim

Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:

a, Tên em là gì?
................................................................................................................................

b, Em học lớp nào? Trường nào?
.................................................................................................................................

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

      64 + 22             31 + 28             25 + 43
....................... ....................... .......................
....................... ....................... .......................
....................... ....................... .......................

Câu 4:

Bạn Hoa cao 10dm, bạn Hương cao hơn bạn Hoa 2dm. Hỏi bạn Hương cao bao nhiêu đề-xi-mét?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download