hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kế toán - Kiểm toán,Báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán

Với đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện kế toán nguyên nguyên liệu - công cụ công cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số hai Thăng Long, báo cáo tập sự tốt nghiệp ngành Kế toán dưới đây có thể giúp ích cho các bạn sinh viên 5 cuối ngành Kế toán tham khảo để sẵn sàng cho bài luận văn, báo cáo tập sự sắp đến của mình. Chúc các bạn có 1 kỳ tập sự tốt nghiệp thành công.

Báo cáo tập sự tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nguyên nguyên liệu - công cụ công cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số hai Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng căn bản (XDCB) là 1 ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản nhất thiết (TSCĐ) cho hầu hết các ngành trong nền kinh tế quốc dân (KTQD), nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của sơn hà. Vì vậy 1 bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Bên cạnh đó đầu tư XDCB luôn là 1 “lỗ hổng” lớn làm thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Vì vậy, quản lý vốn đầu tư XDCB đang là một điều cấp bách nhất trong công đoạn hiện tại.

Tổ chức hạch toán kế toán, 1 bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Quy mô sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu và khuôn khổ công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của công tác kinh tế ngày càng cao.

Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của nền kinh tế mở đã buộc các doanh nghiệp mà đặc thù là các doanh nghiệp XDCB phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất buôn bán (SXKD) tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa, cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp XBCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện tại đang doanh nghiệp theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán 1 cách chính xác và sát xao. Điều này không cho phép các doanh nghiệp XDCB có thể sử dụng lãng phí vốn đầu tư.

Đáp ứng các yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra 1 cách chính xác, hầu hết và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm mọi cách hạ thấp chi phí sản xuất đến mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận.

Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, khoản mục chi phí nguyên nguyên liệu (NVL) chiếm 1 tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần 1 biến động nhỏ về chi phí NVL cũng làm ảnh hưởng đáng nhắc đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tụ hội chi phí và tính giá thành, thì doanh nghiệp tốt công tác kế toán NVL cũng là một điều đáng được các doanh nghiệp quan tâm trong điều kiện hiện tại.

Ở Công ty cổ phần xây dựng số hai Thăng Long với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tùng tiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm tới khâu hạch toán chi phí NVL.

Trong thời gian tập sự, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, đặc thù là các đồng chí trong phòng kế toán Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy kế toán nguyên liệu trong Công ty giữ vai trò đặc thù quan trọng và có đa dạng vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành kế toán nguyên liệu và công cụ công cụ trong khuôn khổ bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên nguyên liệu - công cụ công cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số hai Thăng Long”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download