hoặc
Tài liệu học tập Đề thi Olympic lớp 6 năm 2014 huyện Thanh Oai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi Olympic lớp 6 năm 2014 huyện Thanh Oai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Môn: Tiếng Anh, Vật lý, Toán

Đề thi Olympic lớp sáu môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH VĂN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN 6

(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4 điểm):

a) Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 25; 28; 35 thì được các số dư lần lượt là 5; 8; 15.

b) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: Đề thi Olympic lớp sáu 5 2014 huyện Thanh Oai

Bài 2 (5 điểm): Cho S = một – 3 + 32 – 33 + ... + 398 – 399.

a) Chứng minh rằng S là bội của - 20.

b) Tính S, từ đó suy ra 3100 chia cho 4 dư một.

Bài 3 (2 điểm):

Tìm số tự nhiên n để phân số Đề thi Olympic lớp sáu 5 2014 huyện Thanh Oai đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Bài 4 (4 điểm):

Ba máy bơm cùng bơm vào 1 bể lớn, giả dụ dùng cả máy một và máy hai thì sau một giờ 20 phút sẽ đầy bể, dùng cả máy hai và máy 3 thì sau một giờ 30 phút sẽ đầy bể, còn giả dụ dùng máy một và máy 3 thì sau hai giờ 24 phút bể sẽ đầy. Hỏi giả dụ mỗi máy bơm được dùng một mình thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Bài 5 (5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là 2 góc kề bù. Biết góc BOC bằng 5 lần góc AOB.

a) Tính số đo mỗi góc.

b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.

c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA; OB; OC; OD đã cho) thì có hầu hết bao nhiêu góc?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download