hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”., tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.80 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”. có 13 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,Đề tài ,luận văn, đề tài tham khảo, luận văn cao học,tài liệu
Với đề tài này, tôi tụ hợp vào giải quyết các vấn đề sau:
  1. Một là, cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty May 10 phụ thuộc vào các chi tiết nào từ đó xõy dựng nên hàm cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty ?
  2. Hai là, ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty May 10 được thực hiện theo mô hình nào, sử dụng phương pháp dự báo nào ?
  3. Ba là ,giải pháp nào để đẩy mạnh công tác phõn tích và dự báo cầu của công ty, song song cần có các giải pháp nào để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường Hà Nội trong thời gian đến.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download