hoặc
Tài liệu học tập Công văn về việc giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia số 374/KTKĐCLGD-KT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn về việc giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia số 374/KTKĐCLGD-KT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Quy chế tuyển sinh 2015,Đề thi mẫu kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Công văn 374/KTKĐCLGD-KT giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông nhà nước 2015 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành ngày 31 tháng 03 5 2015.

Đề thi minh họa Kỳ thi Trung học phổ thông nhà nước 2015

Link tải trọn bộ đề thi  hoặc Tải đề theo từng môn:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

         Số: 374/KTKĐCLGD-KT
         V/v giới thiệu đề thi minh họa
         Kỳ thi THPT nhà nước 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 5 2015

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
                         - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) nhà nước 5 2015 được doanh nghiệp theo ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); đề thi được xây dựng trên cơ sở đáp ứng mục đích doanh nghiệp thi:

  • Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, cốt tử là chương trình lớp 12;
  • Đề thi đặt ra yêu cầu ở hai mức độ căn bản và nâng cao, xấp xỉ đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng 5 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ căn bản chiếm khoảng 60% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40% tổng số điểm để bảo đảm phân loại được trình độ của thí sinh;
  • Đề thi ra theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi áp dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Đề thi các môn khoa học xã hội tiếp tục ra theo hướng mở;
  • Về hình thức, đề thi môn Ngữ văn có hai phần: phần đọc hiểu và phần làm văn; trong đó, tỷ lệ điểm dành cho phần đọc hiểu chiếm khoảng 30% tổng số điểm. Đề thi các môn Ngoại ngữ có hai phần: phần viết và phần trắc nghiệm; trong đó, tỷ lệ điểm dành cho phần viết chiếm khoảng 20% tổng số điểm.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh dự thi, thể theo nguyện vọng của đông đảo giáo viên, học sinh, Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án trên Trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT (tại địa chỉ ) để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của Kỳ thi, nhưng qua các đề thi này, học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập, sẵn sàng tham gia Kỳ thi.

Đề nghị các sở GDĐT và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng rộng rãi nội dung Công văn này để giáo viên, học sinh biết và tham khảo đề thi minh họa./.

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các Thứ trưởng (để báo cáo);
  • Các doanh nghiệp liên quan thuộc Bộ;
  • Website Bộ;
  • Lưu: VP Cục, KT.
CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Văn Trinh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download