hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2014-2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2014-2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi học sinh giỏi Lịch Sử lớp 9 có đáp án

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Lịch Sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2014-2015 có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập hiệu quả. Không chỉ là tài liệu tham khảo để thi Học sinh chuyên nghiệp thành phố môn Sử, đề thi cũng giúp các em củng cố lại kiến thức và sẵn sàng tốt cho các bài thi, bài kiểm tra môn Sử cuối cấp, ôn thi vào lớp 10 trường chuyên.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Lịch Sử lớp 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THANH HÓA

Đề chính thức
Đề thi gồm có: 01 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Lịch Sử - Lớp 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06 tháng 01 năm 2015

ĐỀ BÀI

A. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Bài một (4,0 điểm)

Trong các 5 1945, 1949, 1959, 1960 phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ la tinh đã có các chiến thắng to lớn, động viên các nước thuộc địa và phụ thuộc đứng lên giành độc lập. Em hãy trình bày các chiến thắng đó và ý nghĩa của nó.

Bài hai (6,0 điểm)

“Từ sau Chiến tranh thế giới vật dụng 2, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và đeo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới...”. (Bài 8 - SGK Lịch sử 9.tr33). Em hãy:

a. Cho biết nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.

b. Chứng minh sự giàu mạnh của nước Mĩ (1945-1950) bằng số liệu cụ thể.

c. Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Cho biết các thành công và thất bại của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại.

B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Bài 3 (4,0 điểm)

Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới vật dụng nhất? Hậu quả của nó?

Bài 4 (4,0 điểm)

Trình bày phong trào công nhân Việt Nam các 5 1919 – 1925. Cuộc bãi công Ba Son (8/1925) có điểm gì mới?

C. PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Bài năm (2,0 điểm)

Nêu ngắn gọn các hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người lãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa

Đáp án đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Lịch Sử lớp 9

Bài một (4,0 điểm)

a. Thắng lợi trong 5 1945:

 • Tháng 8 – 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân. Tiêu biểu là chiến thắng của nhân Inđônêxia (17 – 8 – 1945) đưa đến sự thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia; ngày 19 – 8 – 1945, nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tháng 8 – 1945, nhân dân Lào nổi dậy và ngày 12 – 10 – 1945, tuyên bố Lào là 1 vương quốc độc lập có chủ quyền. (0,75 điểm)
 • Ý nghĩa: Mở đầu cho phong trào chiến đấu giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới vật dụng 2. (0,25 điểm)

b. Thắng lợi trong 5 1949:

 • Ngày một – 10 – 1949, chủ tịch Mao Trach Đông tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. (0,năm điểm)
 • Ý nghĩa: Thắng lợi đã kết thúc ách nô dịch… và hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền… (0,năm điểm)

c. Thắng lợi trong 5 1959:

 • Ngày một – một – 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cuộc cách mạng của nhân dân Cu ba đã giành được chiến thắng. (0,năm điểm)
 • Ý nghĩa: Là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh, làm thất bại mưu đồ thôn tính Cu ba của Mĩ. Cổ vũ phong trào chiến đấu giải phóng dân tộc trên thế giới……(0,năm điểm)

d. Thắng lợi trong 5 1960:

 • Năm 1960, 17 nước ở châu Phi đã tuyên bố độc lập vàđược lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”. (0,năm điểm)
 • Ý nghĩa: góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi cũng như trên thế giới. (0,năm điểm)

Bài 2: (6,0 điểm)

a. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.

 • Nước Mĩ ở xa chiến trường, được 2 đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá. (0,năm điểm)
 • Trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến, thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới. (0,năm điểm)
 • Do giang sơn không có chiến tranh nên thu hút được đa dạng nhân tài, đa dạng nhà khoa học trên thế giới về sinh sống và làm việc. Thừa hưởng các thành tựu khoa học-kĩ thuật thế giới. Áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. (0,năm điểm)

b. Chứng minh cho sự giàu mạnh của nước Mĩ.

 • Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm hơn 1 nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47% - 1948) (0,năm điểm)
 • Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp hai lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. (0,năm điểm)
 • Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới (24.sáu tỉ USD), là chủ nợ độc nhất. (0,25 điểm)
 • Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. (0,25 điểm)

c. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.

  • Sau cttg2, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” … (0,năm điểm)
  • Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôì kéo, khống chế các nước nhận viện trợ……(0,năm điểm)
  • Từ 1991, khi thứ tự hai cực bị phá tan vỡ, dựa vào sự vượt trội về các mặt kinh tế, khkt, quân sự, giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành đa dạng chính sách, biện pháp để xác lập thứ tự thế giới đơn cực do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế.(0,năm điểm)
 • Thành công và thất bạì của Mĩ khi thực hiện chính sách đối ngoạì từ 1945 tới nay: trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đã gặp đa dạng thất bạì nặng nài như can thiệp vào TQ (1945-1946), Cuba (1959-1960), nhất là thất bạì trong chiến tranh xâm lược VN (1954-1975). (0,năm điểm)
 • Trong việc xác lập thứ tự thế giới “đơn cực” nhằm hoàn toàn chi phối và khống chế thế giới, Mĩ cũng gặp khó khăn, đó là sự phản đối của các nước đồng minh, của nhân loại tiến bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. (0,năm điểm)

Tuy nhiên, Mĩ cũng đã thực hiện được một số mưu đồ như góp phần làm tan rã chế độ XHCN ở LX và Đông Âu. (0,năm điểm)

Bài 3: (4,0 điểm)

Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới vật dụng nhất

 • Nguyên nhân: Thắng trận nhưng kinh tế kiêt quệ…….. (0,25 điểm)
  • Tăng cường đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn đa dạng vào nông nghiệp và khai mỏ…… (0,năm điểm)
  • Mở thêm 1 số cơ sở công nghiệp: nhà máy sợi Hải Phòng…… (0,năm điểm)
  • Thương nghiệp phát triển hơn trước nhưng bị tư bản Pháp độc quyền…… (0,năm điểm)
  • Giao thông chuyên chở được đầu tư để phát triển thêm….. (0,năm điểm)
  • Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế… (0,năm điểm)
 • Hậu quả:
  • Nền kinh tế VN có biến đổi nhưng vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mất cân đối, lệ thuộc….. (0,năm điểm)
  • Các mánh khoé bóc bóc lột vơ vét được tăng cường với hàng trăm vật dụng thuế làm cho đời sống nhân dân ta cơ cực. (0,năm điểm)
  • Chương trình khai thác cùng với các mánh khoé chính trị, văn hóa, giáo dục đã làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu dung nhan. (0,25 điểm)

Bài 4. (4,0 điểm)

 • Phong trào công nhân Việt Nam trong thời kì 1919 – 1925
  • Sau CTTG1, phong trào cách mạng thế giới đặc trưng là sự thành công của CMT10 Nga đã động viên động viên công nhân Việt Nam đứng dậy đấu tranh (0,năm điểm)
  • Năm 1920 công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội bí mật do Tôn Đức Thắng đứng đầu…(0,năm điểm)
  • Năm 1922 công nhân viên chức Bắc Kì chiến đấu đòi nghỉ ngày Chủ nhật có lương. (0,năm điểm)
  • Năm 1924, đa dạng cuộc chiến đấu của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo đã diễn ra ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương … (0,năm điểm)
  • Tháng 8/1925 thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn bãi công với mục đích ngăn chặn tàu chiến Pháp chở lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc. (0,năm điểm)
  • Nhận xét: PTCN ở công đoạn này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng đã tạo cơ sở cho các tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau. (0,năm điểm)
 • Điểm mới của cuộc bãi công Ba Son (8/1925)
  • Cuộc bãi công có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã bước đầu ý thức được tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. (0,năm điểm)
  • Đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân chuyển dần từ chiến đấu tự phát sang chiến đấu tự giác. (0,năm điểm)

Bài 5: (2,0 điểm)

 • Khởi nghĩa Lam Sơn: (1,0 điểm)
  • Nổ ra vào 5 1418, tại Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa……
  • Kéo dài trong 10 5, từ 1418 tới 1427…..
  • Lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập cho đất nước…..
 • Lê Lợi: (1,0 điểm)
  • Quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa.
  • Ông là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn….
  • Ông đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Minh…..
  • Lập ra nhà Hậu Lê……
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download