hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Vật lý lớp 12 (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Vật lý lớp 12 (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi môn Vật lý

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh Bắc Ninh 5 2012 - 2013 môn Vật lý lớp 12 (Có đáp án).

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BẮC NINH


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: VẬT LÝ - LỚP 12 THPT

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 29/03/2013


Câu 1
(4,0 điểm)

Tại 2 điểm A và B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng cơ động dao cùng phương với phương trình lần lượt là uA = 5cos4πt và uB = 5cos(4πt + 0,5π); trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s. T ốc độ lan truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 40cm/s. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm.

a) Thiết lập phương trình sóng tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A, B lần lượt các khoảng d1, d2.

b) Tìm điều kiện về hiệu khoảng cách Δd = d2 - d1 để tại M động dao với biên đ ộ cực đại.

c) Cho AB = 70cm, xác định vị trí điểm N trên trung trực của AB, gần trung điểm O của AB nhất mà tại N động dao cùng pha với O.

d) Trên đường tròn tâm O đường kính AB có bao nhiêu điểm động dao với biên độ cực đại?

Câu 2 (5,0 điểm)

1. Một vật trượt không vận tốc đầu từđỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 300. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng đổi thay cùng với sự tăng khoảng cách x tính từ đỉnh mặt phẳng nghiêng theo quy luật μ = 0,1x. Vật ngừng lại ngay trước khi tới chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian kể từ lúc trượt cho đến khi vật ngừng lại?

2. Một vật nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu 1 lò xo nhẹ có độ cứng k và chiều dài tựnhiên ℓ0 như hình vẽ. Vật có thể trượt không ma sát trên 1 thanh ngang. Cho thanh ngang quay quanh một trục thẳng đứng đi qua đầu còn lại của lò xo với tốc
độ góc ω không đổi. Xét trong hệ quy chiếu gắn với thanh:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh Bắc Ninh 5 2012 - 2013 môn Vật lý lớp 12

a) Tính chiều dài của lò xo khi v ật nằm cân bằng (với ω< k/m).

b) Đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn thêm đoạn x0 rồi thả nhẹ. Chứng tỏ vật dao động điều hòa và viết phương trình động dao.

Câu 3 (4,0 điểm)

Trên mặt phẳng nghiêng góc α có 1 hộp nhỏ A khối lượng m1 và 1 hình trụ tròn rỗng B khối lượng m2 (có mô men quán tính I = m2r2 , với r là bán kính). Hai vật cùng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Hộp trượt với hệ số ma sát μ, còn hình trụ lăn không trượt.

a) Tìm góc nghiêng α để khi di chuyển 2 vật luôn luôn cách nhau 1 khoảng không đổi.

b) Để có di chuyển như trên thì hệ số ma sát giữa hình trụ và mặt phẳng nghiêng phải thỏa mãn điều kiện gì?

Câu 4 (3,0 điểm)

Mạch chọn sóng LC có C là tụ phẳng không khí, 2 bản tụ có hình chữ nhật cách nhau d = 4 cm, thu được sóng có bước sóng λ0 = 100 m. Đưa từ từ vào khoảng giữa 2 bản tụđiện 1 tấm điện môi dày l = 4cm, có hằng số điện môi ε = bảy song song với 2 bản tụ. Đến khi tấm điện môi chiếm 1 nửa khoảng không gian giữa 2 bản tụ thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?

Câu 5 (4,0 điểm)

1. Một mạch điện xoay chiều gồm 2 hộp kín X và Y ghép nối tiếp (trong 2 hộp kín mỗi hộp chỉ chứa 1 trong ba phần tử R, L hoặc C). Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp không đổi 12 (V) thì điện áp ở 2 đầu hộp Y là 12(V). Khi đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp xoay chiều thì điện áp 2 đầu hộp X là và cường độ dòng điện trong mạch là . Trong X, Y chứa phần tử nào? Tìm giá trị của nó.

2. Cuộn sơ cấp của máy biến áp có N1 = 1000 vòng, đồ vật cấp có N2 = 2000 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr hiệu dụng U1 = 110V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn đồ vật cấp khi để hở là U2 = 126V. Tìm tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng cuộn sơ cấp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download