hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận: Phân tích nội dung và ý nghĩa cán cân thanh toán quốc tế, liên hệ thực tiễn với Việt Nam giai đoạn 2010-2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận: Phân tích nội dung và ý nghĩa cán cân thanh toán quốc tế, liên hệ thực tiễn với Việt Nam giai đoạn 2010-2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiểu luận ngành Thương mại

Với đề tài: Phân tích nội dung và ý nghĩa cán cân thanh toán quốc tế, liên hệ thực tiễn với Việt Nam giai doạn 2010-2012, bài tiểu luận ngành Thương mại dưới đây giúp các bạn sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của cán cân thanh toán quốc tế, hi vọng bài tiểu luận này sẽ giúp ích cho các bạn trong bài tiểu luận hết môn sắp đến của mình.

Tiểu luận: Phân tích nội dung và ý nghĩa cán cân thanh toán quốc tế, liên hệ thực tiễn với Việt Nam công đoạn 2010-2012

Việt Nam đặt mục tiêu về căn bản trở thành nước công nghiệp hóa vào 5 2020. Để đạt đươc mục tiêu này trước hết Việt Nam cần phải tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực trên thế giới. Vì vậy Việt Nam cũng có đa dạng hoạt động với các nhà nước khác trên thế giới bao gồm: thương mại, đầu tư, dư lịch, văn hóa, quân sự, chính trị…. Hệ quả của các quan hệ này dẫn tới việc phát sinh các giao thiệp thu, chi với các nước khác. Để theo dõi và phân tích các khoản thu chi này, nhằm đưa ra các chính sách đúng đắn, thì cần thiết phải lập cán cân thanh toán quốc tế.

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép các giao thiệp kinh tế của 1 nhà nước với phần còn lại của thế giới trong 1 thời kỳ nhất định. Những giao thiệp này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của nhà nước đó. Đối tượng giao thiệp bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, và 1 số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là 1 tháng, 1 quý, song thường là 1 5. Những giao thiệp đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước đến người cư trú ngoài nước được ghi vào bên tài sản nợ. Các giao thiệp đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.

Theo nghị định 164/1999/NĐ/CP thì cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam là bảng tổng hợp có hệ thống toàn bộ các chỉ tiêu về giao thiệp giữa ‘’người cư trú’’ và ‘’người không cư trú’’ trong 1 thời khì nhất định.

“Người cư trú’’ phải tập trung hai điều kiện sau:

1: Thời hạn cư trú tối thiểu 12 tháng.

2: Có nguồn thu nhập tại nhà nước đang cư trú.

Người không đủ hai điều kiện trên thì thành người ‘‘không cư trú’’.

Cụ thể như sau:

  • Khi lập cán cân thanh toán chỉ quan tâm tới nơi cư trú mà không để ý tới quyền công dân của họ thuộc nước nào.
  • Đối với Công ty đa nhà nước thì chi nhánh công ty đặt tại nước nào thì coi như cư trú tại nước đó.
  • Các tổ chức quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Liên Hợp Quốc….. đều là không cư trú với mọi nhà nước.
  • Các đại sứ quán, căn cứ quân sự nước ngoài, du học sinh, khách du lịch…. Đều là cư trú với nước đi và không cư trú với nước tới.

1.Cán cân vãng lai

Cán cân vãng lai (còn gọi là tài khoản vãng lai) trong cán cân thanh toán của 1 nhà nước ghi chép các giao thiệp về hàng hóa và dịch vụ giữa người cư trú trong nước với người cư trú ngoài nước. Những giao thiệp dẫn đến sự thanh toán của người cư trú trong nước cho người cư trú ngoài nước được ghi vào bên "nợ" (theo truyền thống kế toán sẽ được ghi bằng mực đỏ). Còn các giao thiệp dẫn đến sự thanh toán của người cư trú ngoài nước cho người cư trú trong nước được ghi vào bên "có" (ghi bằng mực đen). Thặng dư tài khoản vãng lai xảy ra khi bên có lớn hơn bên nợ.

Phân loại:

Cán cân vãng lai bao gồm:

  • Cán cân thương mại
  • Cán cân dịch vụ
  • Cán cân thu nhập
  • Cán cân chuyển giao vãng lai 1 chiều
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download