hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN (KHÔNG CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 21/06/2013


Bài 1:
(2,0 điểm) (không dùng máy tính cầm tay)

1. Chứng minh: 

2. Cho biểu thức: 

Rút gọn rồi tính giá trị của P tại a = 20142

Bài 2: (2,0 điểm)

1. Tìm x biết: 

2. Giải hệ phương trình: 

Bài 3: (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parapol 

1. Vẽ đồ thị (P)

2. Gọi M là điểm thuộc (P) có hoành độ x = hai. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M song song cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho diện tích tam giác OMA gấp đôi diện tích tam giác OMB.

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O; 3cm) có 2 đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Gọi M là điểm tùy ý thuộc đoạn OC (M khác O và C). Tia BM cắt đường tròn (O) tại N

1. Chứng minh AOMN là 1 tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh ND là phân giác của góc ANB

3. Tính 

4. Gọi E và F lần lượt là 2 điểm thuộc các đường thẳng AC và AD sao cho M là trung điểm của EF. Nếu cách xác định các điểm E, F và chứng minh rằng tổng (AE + AF) không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download