hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi có thu nhập ổn định ở TP. Hồ Chí Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi có thu nhập ổn định ở TP. Hồ Chí Minh có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kinh tế,Tiểu luận ngành Kinh tế

Bài tiểu luận ngành Kinh tế dưới đây với đề tài nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi có thu nhập ổn định ở TP. Hồ Chí Minh. Bài tiểu luận này có thể giúp các bạn sinh viên ngành Kinh tế có thêm tài liệu tham khảo cho bài tiểu luận hết môn sắp đến của các bạn.

Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi có thu nhập ổn định ở TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài của nhóm là đề cương yếu tố nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi có thu nhập ổn định ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phục vụ trực tiếp cho môn phương pháp nghiên cứu kinh tế, và môn dự báo và phân tích dữ liệu sau này.

1. Lý do chọn đề tài

Theo bậc thang như cầu của Maslow thì nhu cầu nhà ở chính là 1 trong các nhu cầu căn bản nhất của con người, do đó nghiên cứu về vấn đề nhu cầu nhà ở là 1 nghiên cứu mang tính thực tiễn cao. Hơn nữa mục tiêu mà đề tài hướng tới là giải quyết nhu cầu nhà ở cho các cặp vợ chồng từ 25-34 tuổi, có thu nhập ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tại sao tất cả các cặp vợ chồng này lại chưa có nhà để ở? Xuất phát từ mối quan tâm này, nhóm tiến hành nghiên cứu đề tài trên.

Đồng thời đề tài này liên quan trực tiếp đối với chuyên ngành của Nhóm, do đó nghiên cứu đề tài sẽ là cơ hội cho từng thành viên trong nhóm bổ sung và phát triển kiến thức chuyên ngành.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu chung mà cả nhóm hướng tới khi tiến hành nghiên cứu đề tài đó là thông qua quá trình nghiên cứu sẽ hiểu và nắm bắt được các vấn đề căn bản trong thị trường bất động sản, xác định được các yếu tố căn bản ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở của người tiêu dùng.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm xác định mối quan hệ của các biến liên quan đến nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25-34 tuổi có thu nhập ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung nghiên cứu

Đề tài được xây dựng dựa trên ý tưởng tại sao các cặp vợ chồng có thu nhập ổn định, có khả năng chi trả cho 1 căn hộ trong ngày nay hoặc mai sau nhưng chưa có nhà để ở. Kế thừa ý tưởng và mô hình của các nghiên cứu đi trước, sau đó áp dụng sao cho phù hợp với bài nghiên cứu về nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng có độ tuổi từ 25-34 có thu nhập ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, nhóm đi sâu nghiên cứu và phát triển thêm 1 số yếu tố tác động tới nhu cầu tiêu dùng của các đối tượng trên. Nhằm xây dựng 1 mô hình phù hợp với đề tài của Nhóm. Đề cương nghiên cứu của nhóm đã xác định được rõ các các biến có ảnh hưởng như thế nào tới nhu cầu chi trả cho 1 căn hộ gia đình.

5. Đóng góp của đề tài

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tế cao. Xác định rõ các hành vi, yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng nhà ở của các cặp vợ chồng trẻ ngày nay. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu được tâm lý khách hàng, phân khúc được thị trường, tung ra các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị yếu của đa bộ phận người tiêu dùng ngày nay. Giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách phù hợp đối với thị trường bất động sản ngày nay.

Nhóm hy vọng với nghiên cứu này đề tài sẽ trở thành 1 tài liệu tham khảo có ích cho các bài nghiên cứu sau này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download