hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng cho thuê xe tự lái, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng cho thuê xe tự lái có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu kinh doanh

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái là 1 dạng hiệp đồng dịch vụ được cung cấp để độc giả tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------*****---------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Số:………./HĐKT

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của 2 bên

Hôm nay, ngày... tháng... 5... Tại........... Chúng tôi gồm có.

Bên cho thuê xe (Gọi tắt là bên A):

Ghi rõ nhân thân của chủ xe, loại xe…

Bên thuê xe (Gọi tắt là bên B):

Đại diện : ông ........................................................ Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : ..................................................................., Hà Nội

Điện thoại :...............................................................

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A cho bên B thuê 1 chiếc xe

Xe ô tô bảo đảm còn mới %. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các yếu tố khác của xe đều được dán tem bảo đảm.

Điều 2: Đơn giá và hình thức thanh toán.

1. Đơn giá thuê: / 1 tháng

2. Khống chế: km/tháng

3. Phụ trội: .000đ/1km

4. Thời gian thuê: Từ ngày tháng 5 200

Đến ngày ……tháng……năm 200….

5. Hình thức thanh toán: Trả sau bằng tiền mặt. Được thanh toán sáu tháng 1 lần.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

1.3. Trách nhiệm của bên A.

Giao xe đúng chất lượng và thời gian

3.hai. Trách nhiệm của bên B

Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.

- Không được bóc, hay làm rách tem bảo hành và bảo đảm tu sửa, thay thế bất cứ yếu tố nào.

- Bên B phải tự tu sửa giả dụ có xảy ra hỏng hóc nhỏ.

- Mọi sự cố bẹp, nứt, đổ vỡ nóc méo các yếu tố của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua đồ của hãng thay thế(không hài lòng gò, hàn).

- Các vết xây xước, bẹp nhẹ không phải thay đồ mới thì bên B phải bồi thường cho bên A số tiền gấp hai tới năm lần (tùy vào vị trí) theo báo giá của Trung tâm Bảo hành.

- Nếu xe chạy được 5000km trở lên, bên B phải tự thay dầu 1 lần.

- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.

- Mọi chi phí vận động, ăn ở vv.... của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải chịu hoàn toàn.

- Cứ sau 30 ngày bên B phải mang xe vê … để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ một lần.

- Khi tra xe, phải rửa xe sạch sẽ như lúc nhận

Điều 4: Điều khoản cụ thể

1.4 Nghiêm cấm bên B:

- Cấm sử dụng xe trở hàng quốc cấm, hàng lậu hay sử dụng vào mục đích xấu.

- Cấm đem xe đi cầm cố, thế chấp.

- Cấm giao xe cho người khác.

- Cấm đi vào đường ngập nước

2.4 Bên A có quyền:

- Báo cho công an khi bên B cố tình không liên lạc với bên A

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hiệp đồng giả dụ bên B vi phạm các điều khoản trên

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên

Trong khi thực hiện hiệp đồng, 2 bên chủ động thông báo các vướng mắc và giải quyết khó khăn nảy sinh. Nếu không tự giải quyết được thì đưa tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. bên nào có lỗi, bên đó phải chịu mọi phí tổn

- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A                                                                      Đại diện bên B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download