hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử
PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1- Ba sự kiện quan trọng xảy ra trong 5 1960 tại Việt Nam là:

A. Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre, chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng Vạn Tường.
B. Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre, Đại hội Đảng lần III, thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
C. Đại hội Đảng lần III, chiến thắng hai mùa khô, chính quyền Diệm - Nhu bị lật đổ.
D. Chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng Vạn Tường, thành lập mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

2- "Trong 10 5 qua, miền Bắc nước ta đã tiến các bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”. Đó là câu nói của:
A. Trường Chinh
B. Lê Duẩn
C. Hồ Chí Minh
D. Phạm Văn Đồng

Câu 2: (1 điểm) Xác định ngày, tháng, 5 diễn ra các sự kiện sau:
A. Mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre :…………….........................
B. Chiến thắng Vạn Tường :…………………………....................................
C. Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân:…………………
D. Hiệp định Pa ri được ký kết:………………………...................................

Câu 3: (1 điểm) Điền tiếp các sự kiện lịch sử tương ứng vào thời gian sau cho đúng
A. 20/12/1960:…………………………….. .
B. 06/06/1969:……………………………...
C. 02/01/1963:………………………………
D. 16/4/1972:……………………………….

II. Tự luận: (7điểm)

Câu 4: Cách mạng tháng Tám chiến thắng có ý nghĩa lịch sử gì? Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân chiến thắng của cách mạng tháng Tám (3đ)

Câu năm :Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 – 1973) của Mỹ ở Miền Nam có điểm gì giống và khác nhau? (2đ)

Câu 6: Nhân dân ba nước Đông Dương đã chiến đấu chống “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mỹ như thế nào? (2đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download