hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Tin tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Tin tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Tin học

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Tin tỉnh Vĩnh Phúc 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán (lớp chuyên Tin):

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
(Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Tin học)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm).

Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Tin tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán

Câu 2 (2,0 điểm).

Cho x, y là các số thực thỏa mãn x2 + y2 - xy = một. Chứng minh rằng:
a. 
b. 

Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm toàn bộ các bộ ba số nguyên dương (x; y; z) thỏa mãn: 3(xy + yz + xz) = 4xyz.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O). Lấy điểm P trên cung không chứa C của đường tròn (O) (P khác A và B). Đường thẳng qua P vuông góc với OA cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại Q, R; đường thẳng qua P vuông góc với OB cắt các đường thẳng AB, BC theo thứ tự tại S, T.

1. Chứng minh rằng tam giác PQS cân.

2. Chứng minh rằng PQ2 = QR.ST.

Câu 5 (1,0 điểm).

Hai bạn Vĩnh và Phúc được cho 2012 chiếc kẹo. Họ chia kẹo cho nhau theo quy tắc: luân phiên nhau, mỗi người ở 1 lần chỉ được lấy ít nhất là một chiếc kẹo và đa dạng nhất là 4 chiếc kẹo. Vĩnh là người được lấy đầu tiên. Người nào lấy được chiếc kẹo cuối cùng thì người đó thắng cuộc. Hỏi ai là người có thể luôn thắng cuộc?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download