hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 12, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 12 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi môn Toán

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông 5 2011 môn Toán lớp 12.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng một 5 2011

MÔN THI: TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: (2.0 điểm)

Tính tích phân sau: 

Bài 2: (2.0 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 3: (2.0 điểm)

Giải hệ phương trình: 

Bài 4: (2,0 điểm)

Tìm m để hàm số  có khoảng cách giữa các điểm cực đại và cực tiểu là nhỏ nhất.

Bài 5: (2.0 điểm)

Giải phương trình: log2009x = 2010 - 2011x

Bài 6: (2.0 điểm)

Tìm 3 chữ số cuối của số tự nhiên: 124 + 1234 + 12344 + 123454

Bài 7: (2.0 điểm)

Tính giá trị đạo hàm của hàm số  tại điểm xo là hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: y = -2x2 và y = (x2 - 3x + 2)(x2 - 12x + 32)

Bài 8: (2.0 điểm)

Cho dãy số: 

a) Lập quy trình bấm phím tính un và Sn

b) Tính u5, u10 và S10

Bài 9: (2.0 điểm)

a/ Tính giá trị gần đúng biểu thức sau: 

b/ Cho dãy số . Tính giá trị chính xác của và các giá trị gần đúng của u10, u15, u20

Bài 10: (2.0 điểm)

Cho hình chóp có SA = x và hầu hết các cạnh còn lại có độ dài bằng hai. Tìm x để thể tích của khối chóp bằng .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download