hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Những sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên - bộ môn sinh học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.64 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Những sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên - bộ môn sinh học có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,khoa hoc xa hoi,
Chất lượng giáo dục là vấn đề luôn dược đặt nặng trên vai của những thầy, giáo viên, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục đích cần phải phấn đấu đến. Do ấy việc đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá nói riêng là tính tất yếu. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra đánh giá là 1 trong các nội dung quan trọng của đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, là 1 trong những vấn đề chính yếu quyết định chất lượng giáo dục.Đổi mới phương pháp giảng dạy và và đổi mới kiểm tra đánh giá để đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại và mục đích đổi mới giáo dục hiện nay.Mục tiêu chung về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay là “tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả và qui mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân”…Để đạt mục đích ấy phải “ Đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: đồ vật cách học, phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông báo và truyền thông trong hoạt động dạy và học. Khai thác những nguồn tư liệu giáo dục giáo dục mở và nguồn tư liệu trên mạng Internet”…Ngày nay, do yêu cầu, mục đích của giáo dục hiện đại, chúng ta đang đứng trước thách thức lớn. Phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được đổi mới chóng vánh để đáp ứng các yêu cầu và mục đích ấy.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download