hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,Giấy chứng nhận đăng ký xe

Nếu bạn có nhu cầu muốn đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của mình, thì tailieuhoctap.com mời bạn cùng tham khảo mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành bởi Bộ giao thông chuyên chở, các bạn sẽ yên tâm khi sử dụng mẫu đơn này mà không cần phải xem xét, chỉnh sửa lại gì cả, mời các bạn cùng tham khảo.

Tờ khai đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

 TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

 

Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu...............................................

Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………………………...............................

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………..............................

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.................................Số CMND hoặc hộ chiếu…….….…..................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………................................

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………………………...........................

Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………………………………....................

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………..........................

Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….……………………..........................

Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………...........................

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng…………………………….........................

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông chuyên chở..............................................................

cấp đăng ký, biển số ngày...................tháng ..............................5....................................................

Biển số đã đăng ký:.............................................................................................................................

Lý do xin đổi, cấp lại:...........................................................................................................................

Nội dung khai trên là đúng, giả dụ sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông chuyên chở ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

                                                                                    …ngày     tháng…… năm………      

                                                                                             Người khai ký tên

Phần ghi của Sở Giao thông chuyên chở :

 

(Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi              cấp lại       ngày.....tháng........5......

 

Cán bộ làm thủ tục                  Trưởng phòng chuẩn y                          Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

*Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ công nghệ của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khuông.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download