hoặc
Tài liệu học tập CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẠNH TRANH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .ppt, có kích thước 1.69 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẠNH TRANH có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành QTKD - Marketing ,Quản trị chiến lược,Phân tích,cạnh tranh,bài giảng,phương pháp
Giúp người tham dự: - Củng cố lại các ý niệm căn bản về phương pháp phân tích cạnh tranh - Thực hành 1 số phương pháp thường được áp dụng Nội dung: 1/-Khái niệm về các phương pháp phân tích cạnh tranh 2/-Những phương pháp thông dụng - Phân tích SWOT - Các phương pháp so sánh đối chiếu - Sử dụng ma trận BCG -. Sử dụng ma trận GE
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download