hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Thủ tục kê khai thuế

Theo quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực thuế, hộ kinh doanh cá thể phải kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc trưng thuế thu nhập doanh nghiệp.

THỦ TỤC KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1/ Đối với thuế Môn Bài:

Đối với hộ thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu 5 của 5 dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. 

2/ Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ ổn định thuế:

Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và kê khai doanh thu kinh doanh chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ ổn định (đối với hộ đang kinh doanh) hoặc ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh. Đối với hộ mới ra kinh doanh và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh; đối với hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ ổn định.

* Hộ nộp thuế theo kê khai:

Đối với hộ nộp thuế theo kê khai hàng tháng phải lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 20 ngày đầu tháng tiếp sau.

II/ THỦ TỤC NỘP THUẾ VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1Thuế Môn Bài:

Hộ đang kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh khoảng thời gian của sáu tháng đầu 5 thì nộp mức thuế Môn bài cả 5, hộ mới ra kinh doanh trong thời gian sáu tháng cuối 5 thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả 5.

Hộ kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế môn bài cả 5 không phân biệt thời điểm bắt đầu kinh doanh trong 5 và thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhưng không nộp thuế môn bài.

Hộ kinh doanh nộp thuế đối với cơ thuế quan cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan cấp đó, Hộ kinh doanh không có địa điểm khăng khăng như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, chuyên chở, nghề tự do nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan nơi cư trú hoặc nơi được cấp ĐKKD.

Sau khi nộp thuế Môn bài hộ kinh doanh được cơ thuế quan cấp 1 chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài

2/ Thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ kinh doanh nộp thuế theo mức thuế khoán ổn định: Nộp thuế theo thông báo thuế của cơ thuế quan gởi tới. Thông báo thuế được chuyển tới hộ kinh doanh chậm nhất trước 3 ngày so với thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo. Trường hợp thông báo được gởi qua đường bưu điện thì thời hạn chuyển chậm nhất là trước năm ngày so với ngày nộp thuế ghi trên thông báo. Ngày nộp thuế ghi trên thông báo nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phải nộp thuế.

* Hộ Kê khai:

- Hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ thuế quan , thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp sau.

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai lâm thời nộp thuế TNDN hàng quý theo tờ khai thuế TNDN hoặc theo số cơ thuế quan ấn định, thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, công ty tín dụng khác thì ngày nộp thuế là ngày ngân hàng, công ty tín dụng khác trích chuyển tiền từ tài khoản của hộ kinh doanh vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước, đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng séc, tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế hoặc cơ thuế quan cấp biên lai thuế

Đối với các cá nhân (hộ) kinh doanh (trừ đối tượng nộp thuế có kê khai) ở địa bàn xa kho bạc nhà nước hoặc kinh doanh lưu động, không thường xuyên thì cơ thuế quan công ty thu thuế và nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cơ thuế quan phải nộp tiền thuế đã thu vào NSNN chậm nhất không quá 3 ngày (kể từ ngày thu được tiền); riêng đối với miền núi, hải đảo, vùng di chuyển khó khăn chậm nhất không quá sáu ngày kể từ ngày thu được tiền thuế.

Đối với hộ kinh doanh nhập cảng phí mậu dịch, nhập cảng tiểu ngạch biên giới không áp dụng hình thức thông báo nộp thuế phải kê khai nộp thuế GTGT ngay khi nhập cảng.

Khi nộp thuế hộ kinh doanh được cơ thuế quan hoặc cơ quan kho bạc nhà nước cấp biên lai thu thuế hoặc chứng từ xác nhận việc đã thu thuế cho người nộp thuế bằng biên lai, chứng từ do Bộ tài Chính hợp nhất phát hành.

* Hộ kinh doanh buôn chuyến: Kê khai và nộp thuế GTGTthuế TNDN theo từng chuyến hàng đối cơ thuế quan nơi mua hàng trước khi di chuyển hàng đi

Thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng tiền Việt nam./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download