hoặc
Tài liệu học tập Luận Văn : ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN (OLAP) PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.41 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận Văn : ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN (OLAP) PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH có 8 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,phân tích dữ liệu, trực tuyến OLAP, luận văn
Xây dựng 1 hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích online (OLAP). Trong đó tập trung vào 2 công việc chính là tập trung dữ liệu để tổ chức dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download