hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên thủ tục

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định, nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra, đối chiếu, giả dụ đủ điều kiện thì in xác nhận thời gian đóng BHTN trên sổ BHXH (tờ rời)

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị ()

- Lập 02 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT ()

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng

- Sổ BHXH.

- Bản sao quyết định chấm dứt hiệp đồng lao động, hiệp đồng làm việc, hiệp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH Tỉnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Luật BHXH về BHXH yêu cầu.

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật BHXH về BHTN.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download